Download latest version of android apps and games

Namoz o'qishni o'rganish

Azon, Namoz o'qish qoidalari, islomiy testlar, duo va suralar

  • Version: 1.0(1)
  • Updated on: Jul 11, 2022
  • Download size: 49.32MB
  • 5,000+ downloads
Namoz o'qishni o'rganish

Ushbu ilova namoz o'qishni endi boshlayotganlar uchun eng zarur bilimlarni o'zida to'plagan.
ISLOM VA IMON SHARTLARI
Islom tinchlikka, poklikka, insoniylikka, mehr-muruvvatga, vatanparvarlikka, ilm olishga chaqiruvchi dindir. U insonni ikki dunyo saodatiga yetkazadi.
Quyidagilar Islom dinining ruknlaridir:
1. Imon.
2. Har kuni besh mahal namoz o‘qish.
3. Ramazon oyida o‘ttiz kun ro‘za tutish.
4. Zakot berish. Zakot Islomda moliyaviy ibodatdir. Ya’ni boyligi nisobga (muayyan miqdorga) yetgan musulmonning yilda bir marta haqdorlarga zakot berishi farz.
5. Haj qilish. Bu amal moddiy jihatdan qurbi yetadigan musulmonlargagina farzdir.
Quyidagilarga ishongan kishi imonlidir:
1) Allohga;
2) Allohning farishtalariga;
3) Allohning kitoblariga;
4) Allohning payg‘ambarlariga;
5) Oxirat kuniga;Men ham namoz o‘qiyman
6) Taqdirga, ya’ni yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan ekaniga;
7) O‘limdan keyin qayta tirilmoqqa.

MЕN HAM NAMOZ O‘QIYMAN
Mas’ul muharrirlar: Abdulaziz MANSUR, Anvar TURSUN
Tahrir hay’ati: Nurulloh MUHAMMAD RAUFXON Muhammad SHARIF JUMAN Nuriimon ABULHASAN
Nashrga tayyorlovchi: Abdulloh MUROD XOLMUROD o‘g‘li
Tartiblovchi: Qudratulloh JUMA o‘g‘li
Musahhiha: Rayhona XOLBЕK qizi
Oyatlar tarjimoni va izohlar muallifi Abdulaziz MANSUR
Toshkent «Yangi asr avlodi» 2003

About Developer
What's New!

Namoz o'qishni o'rganish, islomiy testlar va foydali ma'lumotlar

This app contains more than one .apk file you are advised to try with 4.4 first if device not compatible error shown try .apks installation method.

Select android version
Select CPU Architecture

armeabi-v7a - will work on ALL devices
x86 - will work only on emulators like bluestacks, memu
arm64-v8a - will work ONLY on devices that has arm64-v8a cpu